S potěšením bychom vám chtěli oznámit, že společným úsilím Spolku Náš Krmelín z. s., petičního výboru, který stojí za Peticí proti industrializaci Krmelína, a zastupitelky Yvety Kovalčíkové se nám podařilo dosáhnout, že veškeré rozhodování ohledně „ploch smíšených, výrobních – výroba a skladování, občanská vybavenost“, ve zkratce Průmyslové zóny Krmelín (tento zkrácený název běžně používají občané Krmelína, ale také náš pan starosta, místostarosta a předseda stavební komise viz. oficiální zápisy zastupitelstva) se přesunulo z beder pana starosty a rady obce nově na zastupitelstvo obce.

   Pevně věříme, že tento krok, kdy o dané problematice bude rozhodovat tento základní orgán obce a širší skupina lidí, povede k lepší informovanosti občanů obce Krmelína. Pro dané usnesení hlasovalo všech 14 přítomných zastupitelů na 17. zastupitelstvu obce konaném dne 22. 12. 2016 včetně všech radních obce. Jsme velice rádi, že jsme svými kroky dokázali, aby došlo k tak přesvědčivému hlasování, které znamená, že všichni zastupitelé zvýšení informovanosti občanů Krmelína přikládají nyní stejnou důležitost jako my.

Zde uvádíme usnesení, pro které hlasovali všichni přítomní zastupitelé:

ZO bere na vědomí dokument označený jako „Petice proti industrializaci Krmelína“, doručený obci Krmelín dne 24. listopadu 2016 a dokument označený jako „Věc: Výzva petičního výboru Petice proti industrializaci Krmelína starostovi obce“, doručený obci Krmelín dne 7. prosince 2016.

ZO si podle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v účinném znění, vyhrazuje pravomoc rozhodovat ve všech věcech v samostatné působnosti Obce Krmelín, které se jakkoliv týkají pozemků v katastrálním území Krmelín, zařazených podle aktuálně účinného územního plánu Obce Krmelín jako „Plochy smíšené, výrobní – výroba a skladování, občanská vybavenost“ a ukládá starostovi obce, aby zastupitele ihned informoval o každém zahájeném řízení, které by se týkalo staveb na pozemcích v katastrálním území Krmelín, zařazených podle aktuálně účinného územního plánu Obce Krmelín jako „Plochy smíšené, výrobní – výroba a skladování, občanská vybavenost“.

   Závěrem bychom vás chtěli informovat, že naše práce zdaleka nekončí, kolem tzv. Průmyslové zóny Krmelín nás čeká ještě spousta práce. Spolek Náš Krmelín z. s. bude informován o všech zahajovaných řízeních na stavebním úřadě v Brušperku, kde u vybraných staveb budeme rovněž i účastníky řízení. Také chceme zpětně zkontrolovat problematické aktivity obce, jako byly akce Oprava márnice, stavba opěrné zdi u obecního úřadu, oprava fasády Obecního domu. Zároveň se budeme svými kroky snažit o zajištění transparentnosti financování plánovaných obecních projektů. Nejen o těchto věcech vás budeme v tomto roce průběžně informovat na našem webu.

Předsednictvo spolku Náš Krmelín, z.s.