S radostí vám přinášíme následující zprávu: V rámci řízení o vykácení 15ti lip před kostelem sv. Jana a Pavla v Krmelíně si obec Krmelín vyžádala stanovisko – odborné posouzení stavu všech stromů od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Spolek Náš Krmelín, jakožto účastník řízení, obdržel výsledek posouzení začátkem tohoto týdne. Dle informace AOPK jsou stromy přes dlouhodobě zanedbanou údržbu zdravé a není potřeba jejich stav řešit kácením, postačí provést odborný ořez a odstranění parazitujícího jmelí.

Definitivní stanovisko nyní musí vydat obec Krmelín v termínu do 13. 4. 2017. Úkol spolku nadále shledáváme v ověření, že údržba stromů bude provedena odborně a kvalitně, což s pomocí odborníka – arboristy následně zkontrolujeme. Jsme rádi, že naše aktivita v tomto řízení přispěla k záchraně krásných a zdravých stromů. Věříme, že si všichni uvědomují, že veřejné zeleni, hlavně vzrostlým stromům, musí být poskytnuta pravidelná péče, a že je nutné jejich stav pravidelně monitorovat a netýká se to jen stromů u kostela, ale po celé obci.

Poznámka z krmelínské kroniky:

1908  Děti z místní školy vysázely v dubnu kolem nové kaple lípy.