Vážení spoluobčané Krmelína,

v úterý 28.3. v 17 hodin se v 1. patře Obecního domu koná další jednání zastupitelstva obce. Kromě jiných bodů se na něm bude projednávat i Souhlas obce se záměrem fy Kelabit postavit v lokalitě ul. U Paleska v těsné blízkosti rodinné výstavby svou provozní a skladovací halu. Pojďte prosím spolu s námi sdělit našim zastupitelům, že v Krmelíně žádné další haly nechceme! Naopak chceme, aby obec prostřednictvím svých představitelů naslouchala přáním a potřebám svých občanů, a hledala řešení, která budou respektovat jejich právo na klidný a pokojný život v obci. Budoucnost Krmelína je na nás všech!