Vážení spoluobčané Krmelína,

v úterý 25.4. v 17 hodin se v 1. patře Obecního domu koná další jednání zastupitelstva obce (ZO). Po úspěchu na březnovém jednání ZO s odmítnutím žádosti fy Kelabit, s.r.o. o (provozní a skladovací hala U Paleska) se chystá další kolo našeho boje. Opět se bude jednat o záměru spol. Kelabit, nyní ale o tom, jak by měla obec reagovat na žádost o vyjádření pro krajský úřad v rámci zjišťovacího řízení EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Je potřeba znovu zopakovat naše stanoviska a dát najevo naši vůli – žádné haly v Krmelíně. Toho můžeme dosáhnout i díky případnému rozhodnutí krajského úřadu o posouzení záměru v rámci celého rozsahu výše zmíněného zákona.

Kromě záměru spol. Kelabit se bude řešit i další žádost spol. Mega-sun Property, Mega-Sun Invest a jednotlivých majitelů pozemků v průmyslové zóně ohledně výstavby logistického areálu v prostoru mezi fotovoltaickými elektrárnami. Jejich nový návrh si zaslouží naši plnou pozornost! Prý jsou ochotni snížit maximální výšku hal z 9 na 8 m a umístit do hal nikoliv logistiku, ale nějaký druh výroby !!!

Pojďte prosím znovu spolu s námi sdělit našim zastupitelům, že v Krmelíně žádné další haly nechceme! Výsledky ankety a petice, do které přispělo podpisem více než 700 občanů Krmelína, a usnesení z říjnového zastupitelstva musí být jednoznačně respektovány! Budoucnost Krmelína je na nás všech!