S radostí jsme na zastupitelstvu přijali informaci starosty Krmelína ing. Zezulky, že po výzvě naší členky Kamily Stankovičové odborníci ze stavební komise prověřili žalostný stav zábradlí lemující chodníky a zastávky na Světlově a že bude provedena výměna zábradlí v celém rozsahu. Věříme, to přispěje k větší bezpečnosti všech lidí, co se v daném místě pohybují. Teď ještě něco udělat s nezbednými řidiči, kteří nerespektují maximální povolenou rychlost v obci a ohrožují tak chodce i sami sebe.