Spolek Náš Krmelín, z.s. byl stejně jako Obecní úřad Krmelín informován, že v období od  25. září do 31. října 2017 bude probíhat kompletní oprava asfaltového povrchu ulice Proskovické. V této době zřejmě začne i výstavba obrubníků budoucího chodníku, na který obyvatelé Světlova čekají už více než 10 let.

K řešení situace na ulici Proskovické jsme letos opakovaně vyzývali starostu obce Ing. Václava Zezulku. Z obce jsme obdrželi pouze kusou informaci, že oprava výtluků by měla proběhnout v termínu do konce roku 2017. Proto členové Spolku tuto záležitost řešili i na  Správě silnic Moravskoslezského kraje FM, kde důrazně upozorňovali na bezpečnostní rizika, která hrozí nejen občanům Krmelína při pohybu po ul. Proskovické. Přestože bychom uvítali, kdyby se začalo s opravou Proskovické ulice mnohem dříve, jsme přesvědčeni, že zahájení opravy komunikace už v těchto dnech podpořily i opakované urgence spolku na SSMK FM.

V dokumentu, který byl Obecnímu úřadu Krmelín zaslán, je zmíněna úplná uzavírka ulice Proskovické na 4 dny. Občany této ulice, ale i celého Světlova zajímá, jaký budou mít po dobu uzavírky přístup ke svým domům, hlavně co se týče osobních automobilů. V této chvíli máme informaci firmy STRABAG (která bude opravu ul. Proskovické provádět), že občané Světlova budou mít ke svým domům i po dobu úplné uzavírky téměř neomezený přístup, a to včetně osobních automobilů. O termínech a podmínkách prováděných prací a případných lokálních omezeních je bude firma STRABAG předem informovat pomocí letáků do schránek.

Pokud zjistíme k dané akci nějaké nové informace, rádi se s vámi o ně podělíme prostřednictvím našeho FB profilu a webových stránek.

Oprava ul. Proskovické však není jediným problémem, kterému jsme se v posledních týdnech věnovali. Bc. Kamila Stankovičová, členka předsednictva našeho spolku, iniciovala spolu s občany Světlova výměnu veškerého zábradlí na autobusových zastávkách na Světlově pro jeho nevyhovující a bezpečnost ohrožující stav. Tento požadavek byl vedením obce vyhodnocen jako oprávněný a výměna zábradlí by měla proběhnout v měsíci říjnu 2017. Rovněž další požadavek Bc. Kamily Stankovičové na zřízení zóny s omezením nejvyšší dovolené rychlosti na 30 km/h na ulici Okrajní byl již realizován a v této chvíli je tato komunikace označena příslušnými dopravními značkami.

Velmi děkujeme za podněty a podporu všem občanům Krmelína a věříme, že realizované změny přinesou všem zvýšení bezpečnosti při pohybu v naší obci. V případě, že máte další náměty na zlepšení bezpečnostních dopravních  podmínek, ale i jiných témat, budeme rádi, pokud nás budete kontaktovat.

Přejeme Vám hezký podzim. Členové spolku Náš Krmelín, z.s.