S velkou radostí vám oznamujeme, že na včerejším jednání zastupitelstva obce byla za starostku obce Krmelín zvolena zastupitelka za ODS a členka předsednictva našeho spolku paní Ing. Yveta Kovalčíková. Přejeme jí hodně síly a pevných nervů, a věříme, že pokud bude pokračovat v nastoleném pracovním tempu, bude to brzy v obci výrazně vidět. Do rady obce byla dále zvolena paní Lenka Zborovská. Hodně zdaru nejen Yvetě, ale i nové radě obce přejí členové spolku Náš Krmelín, z.s.