Reagujeme tímto na příspěvky, které se v poslední době objevily na různých FB stránkách a na webu www.naskrmelin.cz, ve kterých jsme byli osočeni z netransparentnosti, nedostatku demokratického řízení, ovlivňování a různých jiných praktik. Proto přicházíme s vysvětlením této situace.

Pan Petr Kunát ve svých příspěvcích, publikovaných např. na FB profilu Krmelín, opakovaně zpochybňuje mandát předsedkyně místní ODS Yvety Kovalčíkové jednat za tuto stranu. Proto, když chtěl řadový člen místního sdružení ODS p. Petr Kunát na našem webu a FB profilu zveřejnit svůj politický komentář situace v místním sdružení ODS, vyzvali jsme ho, aby nám zaslal dokument, ze kterého vyplývá, že má mandát místního sdružení ODS za něj jednat a nejde jen o názor řadového člena místní ODS.

Abychom byli transparentní, přikládáme naši komunikaci:

Komentář p. Petra Kunáta ze dne 27.10.2017

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych na těchto stránkách sdělil informaci o tom, jak ve skutečnosti proběhly změny na Obecním úřadě Krmelín, které vyústily volbou nové starostky Ing. Kovalčíkové a zabránil tak šíření dezinformace, že byla zvolena starostka za ODS.
Tato informace je důležitá pro všechny občany a zvláště pak pro paní kronikářku obce, která jistě tuto významnou událost v obci bude do obecní kroniky zapisovat.
Za ODS paní Ing. Kovalčíková nemohla být starostkou zvolena z toho důvodu, že nebyla Místním sdružením ODS v Krmelíně v této současné situaci do této funkce nominována!
O tom, že se v zastupitelstvu chystá nová koalice, že se připravuje odvolání všech radních a starosty, neproběhla žádná jednání subjektů, které uspěly v obecních volbách v roce 2014. Respektive s Místním sdružením ODS v Krmelíně nikdo v této věci nejednal !
Paní Ing. Kovalčíková jednala sama za sebe, bez mandátu ODS.
Není tudíž starostkou za ODS. Je starostkou zřejmě za členy spolku, kteří na těchto stránkách oslavují její zvolení, ale pozor, kteří nikdy neprošli volebním kláním.
Že novou koalici „upeklo“ pár jedinců v zastupitelstvu, bez širší podpory, samozřejmě přináší svá nemalá rizika.
Kdo vlastně bude nyní obec řídit ??

S pozdravem
Ing. Petr Kunát

 

Odpověď Spolku Náš Krmelín, z.s. zaslaná mailem p. Kunátovi dne 28.10.2017

 

Vážený pane inženýre,

dovolujeme si reagovat na vaše komentáře k článku o zvolení Ing. Yvety Kovalčíkové starostkou obce Krmelín.

Vzhledem k obsahu Vašich komentářů Vám sdělujeme, že rádi vaše komentáře zveřejníme, jakmile nám předložíte písemné rozhodnutí místního sdružení ODS – Krmelín, že jste oprávněn za toto sdružení jednat a vydávat oficiální prohlášení. Do doby, než se tak stane, budeme za ODS Krmelín jednat výhradně s předsedkyní tohoto sdružení, která má ze své funkce právo jednat za místní sdružení navenek.

Tento mail jí proto dáváme v kopii na vědomí.

S přáním příjemného dne

předsednictvo spolku Náš Krmelín

 

Odpověď p. Petra Kunáta dne 29.10.2017

Vážené předsednictvo Spolku NÁŠ KRMELÍN,

nechápu, jak jste přišli na to (uměle vykonstruovali), že můj komentář k článku zvolení Ing. Kovalčíkové starostkou je oficiálním prohlášením ODS.

Prostě jsem pravdivě popsal realitu volby Ing. Kovalčíkové starostkou.

Není pro Vás jistě nic snadnějšího, než se Ing. Kovalčíkové (členky předsednictva Vašeho spolku) dotázat na pravdivost tohoto sdělení a pak Vám nezbude nic jiného, než komentář na stránkách spolku zveřejnit, a to bez zbytečného odkladu.

Jinak budu muset požádat státní Úřad pro potírání dezinformací o prošetření Vaší činnosti z hlediska svobodného přístupu k informacím.

Musím samozřejmě podotknout, že si „Vážím“ Vašeho zodpovědného přístupu v tom smyslu, že ve věci mého komentáře k článku zasedalo v sobotu dne 28. října předsednictvo spolku a přijalo v této věci usnesení.

S pozdravem

Ing. Petr Kunát

 

Po tomto mailu se sešlo předsednictvo Spolku Náš Krmelín, z.s. , aby se dohodlo na reakci – článku, který právě čtete. Než jsme jej ovšem stihli vydat, dorazil další mail p. Petra Kunáta.

 

Mail p. Petra Kunáta 1.11.2017

Oslovuji opět a naposled  cenzora spolku aby zveřejnil můj příspěvek,

Vyzývám vaší členku představenstva Ing. Kovalčíkovou, aby se zachovala čestně a potvrdila pravdivost informací uvedených v článku.

Pokud tak neučiníte, budu samozřejmě ne necenzurovaných médiích, jako je např. facebook krmelín  nadále informovat o vašich nepřijatelných metodách.

Kunát

 

Vážený pane Kunáte, spolek Náš Krmelín, z.s. je demokratické sdružení obyvatel Krmelína, které spojuje zájem o to, co se v Krmelíně děje, co trápí místní občany a rovněž snaha o trvalé zlepšování životního prostředí a kvality života v obci. Za tímto účelem jsme v prvním roce své činnosti podnikli několik kroků, které zcela určitě podpořily výše uvedené snahy. Všechny kroky jsme otevřeně prezentovali. Kategoricky proto odmítáme vaše konstatování o cenzuře, nedostatku demokracie a další, jimiž jste spolek v uplynulých dnech hojně počastoval.

Každý soukromý provozovatel webových stránek má právo a povinnost rozhodovat o obsahu, který na nich bude zveřejňován, a který ne.

Pro představu o problému připojujeme citaci o této problematice:

Na internetových stránkách jsou ale často i data, která sám provozovatel nevkládá a k jejichž „vložení“ poskytuje pouze třetím osobám prostor. To jsou zejména oblíbené internetové diskuse. Pro odpovědnost za jejich obsah platí shora uvedené: odpovídá ten, o jehož projev se jedná. Tedy sám diskutující. Provozovatel internetových stránek v takovém případě odpovídá pouze tzv. sekundárně. To znamená, že pokud se provozovatel stránek hodnověrným způsobem dozví, že diskusní příspěvek zasahuje do práv třetích osob (např. jedná se o nepravdivou informaci, která zasahuje do cti fyzické osoby nebo dobré pověsti právnické osoby), má povinnost jej ze svých stránek odstranit. Pokud tak neučiní, bude odpovídat (vedle autora příspěvku) za škodu, která vznikla tím, že diskusní příspěvek včas neodstranil.

Zdroj: https://technet.idnes.cz/na-sve-internetove-stranky-si-nemuzete-dat-co-chcete-f9r-/sw_internet.aspx?c=A050614_122406_sw_internet_psp

 

Vzhledem k výše uvedenému zcela jistě chápete náš postoj v celé záležitosti.

Upozorňujeme, že na další případné výpady proti Spolku Náš Krmelín již nebudeme reagovat. Naše internetové stránky ani FB profil nebudou nadále určeny k vyřizování politických a vnitrostranických rozporů, a takto motivované komentáře budeme z obou médií mazat.

I přes tuto skutečnost Spolek zůstává otevřen diskuzi se všemi občany obce, každému odpoví, případně pomůže s řešením problémů, pokud to bude v jeho silách či zasedne ke společnému stolu nad řešením problémů. Tuto možnost nabízíme i p. Petru Kunátovi, pokud bude chtít pro obec vykonat něco více, než jsou podle nás jen nesmyslné útoky na ty, co pro obec a její občany něco dělají.

Ohledně kritiků paní starostky Kovalčíkové, myslíme si, že ať už by byl starosta ten či onen, tak si zaslouží 100 dní hájení, kdy by měl ukázat, jak danou funkci umí vykonávat. Hodnotit po několika málo dnech, zda je něco dobře či špatně, nám přijde unáhlené.

 

Členové předsednictva spolku Náš Krmelín, z.s.