Články spolku k dané problematice

Dvojnásobné vítězství pro Krmelín!

Vážení příznivci Krmelína, v uplynulých dnech padla dvě důležitá rozhodnutí, které mají a budou mít velký vliv na to, jak bude krajina a životní prostředí v Krmelíně v budoucnu vypadat. Řízení o vykácení 15 lip u kostela v Krmelíně – Obecní úřad Krmelín, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody, reprezentovaný paní Hanou Plačkovou, zamítl žádost Římskokatolické [...]

Květen 27th, 2017|2 Comments

Žádost o vykácení letitých lip u kostela sv. Jana a Pavla v Krmelíně

V zápisu z jednání rady obce (č. 54, ze dne 19. 12. 2016) jsme se dočetli, že Římskokatolická církev, farnost Ostrava – Stará Bělá zažádala prostřednictvím pana faráře Mons. Bohuslava Nováka o vykácení 15 lip na pozemku 2/1, před kostelem sv. Jana a Pavla v Krmelíně. Jedním z účelů Spolku Náš Krmelín, z. s., je ochrana přírody [...]

Leden 29th, 2017|0 Comments

Malé zamyšlení nad velkým problémem

   Jezdíte někdy po našem krásném kraji a nestačíte se divit, co vidíte? Pak jste na tom stejně jako já… Kam se člověk „vrtne“, tam vidí nějakou halu. Tak mne napadlo, podívat se na toto téma trochu blíže.    Kde je hala, měla by být nějaká zóna pro lehký průmysl, výrobu a skladování. Zapátral jsem [...]

Listopad 15th, 2016|2 Comments