Spolek NÁŠ KRMELÍN, z.s.

Dne 27.10.2016 byl oficiálně zapsán spolek Náš Krmelín, z.s. do spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 15416. Identifikační číslo spolku je 054 79 274.

Zakládajícími členy spolku jsou:

Jakub Suchánek, Marie Böhmová, Vladan Mácha, Ing. Tomáš Jalůvka, Bc. Kamila Stankovičová, Ing. Yveta Kovalčíková

Výše uvedení jsou členy představenstva spolku. Za spolek jednají vždy minimálně tři členové představenstva společně.

Základním účelem spolku je:

  1. ochrana přírody a krajiny v lokalitě obce Krmelín, tj. v jejich místních částech Krmelín a Světlov,
  2. ochrana životního prostředí, ochrana ovzduší v lokalitě obce Krmelín,
  3. ochrana veřejného zdraví a zdravých životních podmínek v lokalitě obce Krmelín,
  4. ochrana zemědělského půdního fondu, v lokalitě obce Krmelín
  5. integrace občanů do procesu rozhodování o územním rozvoji obce Krmelín,
  6. prosazování kvalitního života a zdravého životního prostředí v lokalitě obce Krmelín,
  7. systematické vytváření podmínek pro trvale udržitelný a harmonický urbanistický vývoj území,
  8. podpora kvalitativního rozvoje území obce v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje, iniciace takových opatření, která mohou nejen udržovat, ale zejména zvyšovat kvalitu životního prostředí ve smyslu ekologickém, urbanistickém i sociálním.

Pro potřeby členů spolku, pro výběr členských příspěvků a pro zasílání finančních sponzorských darů byl zřízen transparentní účet u FIO Banky Ostrava. Číslo účtu je:  290 109 7160/2010    Prosíme všechny podporovatele, aby nás kontaktovali před zasláním prostředků, abychom se mohli dohodnout na způsobu vypořádání daru.

Stav a pohyb prostředků na účtu je možno ověřit na www.fio.cz v online aplikaci.

Všechny prostředky budou využity výhradně pro činnost spolku, k úhradě nákladů za přípravu studií, konzultace s právními zástupci a výdaje spojené s účastí v správních řízeních.

Předem děkujeme za Vaši finanční podporu.