Podepisování petice ukončeno dne 23.11.2016

Děkujeme všem, kteří svým podpisem podpořili Petici proti industrializaci Krmelína. Celkem se podařilo nasbírat více než 700 podpisů. Petice byla předána starostovi obce Krmelín ing. Zezulkovi na jednání zastupitelstva obce dne 24.11.2016.

PETICE PROTI INDUSTRIALIZACI KRMELÍNA

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Vážený pane starosto, vážení radní a zastupitelé,

my, níže podepsaní občané, žádáme starostu, radu a zastupitele obce Krmelín, aby zastavili industrializaci Krmelína. Podle svého práva jako občané Krmelína tímto vyjadřujeme svůj nesouhlas se směřováním obce k její industrializaci.

Lokalit vhodných k industrializaci je v Moravskoslezském kraji dle našeho názoru dostatečný počet, a není tedy potřebou obce vytvářet další taková místa, a to zejména v místech v blízkosti obytných zón.  Naopak mnoho okolních obcí se vydává druhou cestou, tedy mít více zeleně a kulturního vyžití, a nikoliv průmyslové haly či jiné objekty v katastru obce. Již nyní, i bez průmyslových hal či podobných objektů, žijeme v oblasti se zvýšenou prašností, hlukem a dalšími riziky. Vznik dalších průmyslových hal ještě tuto situaci zhorší.

Domníváme se, že obec má podporovat a kontinuálně zajišťovat zlepšení životních podmínek svých občanů. Stávající situace nás vede k přesvědčení, že svým postojem naopak nejednáte v zájmu svých občanů, neboť plánované kroky k výstavbě hal v katastru obce životní podmínky místních občanů výrazně zhorší.

Dovolte nám vyjádřit i svůj nesouhlas s tím, jak je celá situace výstavby hal veřejnosti podávána, a to tak, že je nezvratná, a žádné kroky ke změně se již nedají podniknout. Na základě konzultací s několika právníky a odborníky víme, že při aktivních krocích obce a občanů lze stávající kurz změnit, aniž by tyto kroky měly negativní finanční dopad na obec.

Tímto Vás, pane starosto Václave Zezulko, a stejně tak radní a zastupitele naší obce vyzýváme, abyste v souladu se zájmy svých občanů, kteří vám ve volbách vyjádřili svou důvěru a podporu, zahájili aktivní kroky proti výstavbě jakékoliv průmyslového objektu či haly v obci Krmelín.

Vaše dosavadní jednání, především nečinnost a nedostatečná kompetentnost zapříčinily, že územní plán obce nebyl v uplynulých letech aktualizován dle měnících se potřeb obce, čímž bylo umožněno, aby někteří investoři mohli předložit své návrhy na industrializaci obce a tyto návrhy byly následně zástupci obce tolerovány. Toto jednání považujeme za jednání v přímém rozporu se zájmy obyvatel obce Krmelín a jsou i pádným důvodem, abychom Vás, jako starostu naší obce, který nehájí její zájmy, vyzvali k politické zodpovědnosti, pokud nebudete aktivněji jednat proti výše uvedené industrializaci obce.

Vaši občané obce Krmelín

Petiční výbor: Vladan Mácha, U Paleska 281, 739 24 Krmelín, Hana Slavíková, U Paleska 280, 739 24 Krmelín, Jaroslav Šrubař, U Paleska 257, 739 24 Krmelín, Ing. Tomáš Jalůvka, U Paleska 617, 739 24 Krmelín. Jménem petičního výboru jedná pan Vladan Mácha. Vyplněné archy (i neúplné) zaneste/zašlete na adresu Vladan Mácha, U Paleska 281, 739 24 Krmelín. Děkujeme! Petici organizují nespokojení občané obce Krmelín.